Modulární řídicí systém GA2

           Firma ASTP s.r.o. vyvíjí a vyrábí řídicí systémy, elektroniku včetně rozvaděčů.V průběhu mnoha let bylo vyvinuto a vyrobeno mnoho typů řízení a rozvaděčů. Systémy řízení jsou většinou konstruovány a optimalizovány pro konkrétní typ zařízení a to jak z hlediska HW, tak i SW. To přináší výhody v nižší ceně v porovnání s cenou obecného řídicího systému PLC. Zároveň optimalizovaný systém HW a SW umožňuje řídit procesy, které jsou náročné z hlediska času a rychlosti odezvy, je vhodný pro rychlé nebo nestandardní zpracování signálů a složitých algoritmů řízení.

           Řídicí systém GA2 byl vyvinut a je vyráběn firmou ASTP s.r.o.. Je to otevřený modulární systém založený na 16-bitových mikroprocesorech FUJITSU. Každý modul má svůj vlastní mikroprocesor, modul je spojen s ostatními moduly přes CAN-bus. V systému existují specializované moduly, které samostatně na povel od CPU řeší jednotlivé úlohy, synchronizace úlohy probíhá pomocí komunikace s ostatními moduly.

Je určen hlavně pro řízení jednoúčelových strojů. Systém GA2, na rozdíl od PLC systémů, není určen pro uživatelské programování. Veškeré programové vybavení vyvíjí výrobce systému - firma ASTP. Systém je ale vybaven možností přeprogramování výsledného kódu přes PC uživatelem přímo u stroje (viz. sekce Download - "ASTP BanSaw Programing Manual").

   
Modulární řídicí systém GA2. Jednotlivé moduly jsou zde propojeny pomocí plochého systémového kabelu. Všechny moduly jsou určeny na zabudování na DIN-lištu.

Volba použitých modulů závisí na požadavcích aplikace. Jednotlivé typy modulů mohou být použity i vícekrát (kromě CPU a napájecího modulu PWR). Systém je otevřený - dle potřeby je možné systém doplnit o další moduly.

Příklad hotových modulů:  
CPU - Centrální jednotka řízení, je vyráběna v různých modifikacích. Obecně obsahuje tyto komunikační rozhraní:
  • RS232
  • CAN-Bus pro interní komunikaci mezi moduly GA2
  • CAN-Bus opticky oddělený
  • RS422/485 opticky oddělený

Obsahuje datovou paměť EEPROM nebo FRAM pro rychlejší přístup.

JDI - Modul 32 vstupů galvanicky oddělených pro napětí 24VDC. Na čelním panelu je 16 LED diod označených číslicemi 1-16, které odpovídají vstupům 1-16. Po stlačení žlutého tlačítka, které je umístěné na pravé straně modulu vzadu, se na LED diodách 1-16 zobrazí vstupy 17- 32.
JDO - Modul 16 výstupů galvanicky oddělených pro napětí 24VDC s ochrannými diodami.
JPD - Modul se specializovaným použitím. Používá se pro automatické řízení podávacího svěráku na pilách s hydraulickým proporcionálním ventilem.
JRM - Modul se specializovaným použitím. Používá se pro automatické řízení ramene s pilovým pásem na pilách s hydraulickým proporcionálním nebo škrtícím ventilem.
PFM3 - Modul se specializovaným použitím. Používá se pro automatické řízení polohování  na strojích s asynchronním motorem řízeným frekvenčním měničem.
DKL-F - Modul LCD displeje 4*20 znaků, podsvícení LED-diodami. Připojení fóliové klávesnice. Rozhraní CAN nebo RS485.