Automatické dorazy, podavače, válečkové dráhy a odměřování délek

Firma ASTP vyvíjí a vyrábí řídicí systémy pro řízení různých doplňkových zařízení ke strojům, jako jsou pily na železo firmy Bomar s.r.o. , vrtačky, stroje pro vysekávání děr (např. Steelworker firmy Kingsland Ltd.). Jsou to dorazy a podavače materiálu různých provedení, řízení válečkových drah.

Ruční doraz HDA

 Elektronika dorazu odměřuje pozici mechanického ručně ovládaného dorazu od nastaveného nulového bodu. Tlačítky na panelu je možno ovládat celkově tři ventily -pro brzdu dorazu, odskok dorazu pro uvolnění materiálu a návrat na původní nastavenou polohu, zvednutí dorazu. Rozlišení polohy - 0,1 mm.

  Automatický doraz MNCA

Elektronika dorazu odměřuje pozici automaticky ovládaného dorazu od nastaveného nulového bodu. Po zadání požadované délky elektronika dorazu napolohuje mechanický doraz do požadované polohy.

Mechanický doraz je ovládán pomocí motorku 24V DC, 80W. Rozlišení polohy - 0,1 mm. Rychlost dorazu - cca 25 m/min.

  Automatický doraz H-NCA

Elektronika dorazu odměřuje pozici automaticky ovládaného dorazu od nastaveného nulového bodu. Po zadání požadované délky elektronika dorazu napolohuje mechanický doraz do požadované polohy.

Mechanický doraz je ovládán pomocí standardního asynchronního motoru přes frekvenční měnič. Rozlišení polohy - 0,1 mm. Rychlost dorazu - cca 25 m/min.

  Podavač materiálu

Elektronika podavače řídí podávání materiálu do spolupracujícího zařízení (pila, vrtačka, děrovačka, atd.) plně automaticky podle předem zadaného programu - zadaných souřadnic nebo délek. Po podání materiálu do stroje řídicí systém podavače vydá startovací signál do spolupracujícího stroje, stroj pak vykoná svůj vlastní strojní cyklus. Z manuálního stroje se tím stane automat.

Podavač je ovládán pomocí standardního asynchronního motoru přes frekvenční měnič. Rozlišení pozice - 0,1mm. Rychlost podle provedení, podávané hmotnosti - cca 25 m/min.

     
 

Kombinované řízení pily, drah a dorazu

Řízení pily s rotací ramene, příčnými a podélnými drahami pro naskladnění a vyskladnění materiálu a automatickým dorazem HNCA